Tin tức LPG-Thông báo chính thức về việc yêu cầu nền tảng quy định phân phối và chiết rót khí đóng chai-2

November 23, 2020

tin tức mới nhất của công ty về Tin tức LPG-Thông báo chính thức về việc yêu cầu nền tảng quy định phân phối và chiết rót khí đóng chai-2

2. Thực hiện đăng ký tên thật. Tất cả người dùng phải đăng ký bằng tên thật, tùy thuộc vào đăng ký số chứng minh thư của người dùng, được bổ sung bằng địa chỉ gas và số điện thoại chi tiết, v.v., để thiết lập các tệp người dùng và nhận ra một tệp cho một người dùng một cách toàn diện. Người dùng không có đăng ký trên nền tảng giám sát không thể được phân phối thông qua nền tảng. Đẩy mạnh dịch vụ ứng dụng công cụ gắn cửa điện tử, đôn đốc các doanh nghiệp trực tiếp quét mã, nhập địa chỉ gas, tên người sử dụng tại khu vực đã lắp đặt biển mã hai chiều.