Thẻ Xiangkang QR đã được Macao Nam Kwong Oil chính thức lựa chọn để thay thế thẻ RFID ban đầu

November 24, 2020

tin tức mới nhất của công ty về Thẻ Xiangkang QR đã được Macao Nam Kwong Oil chính thức lựa chọn để thay thế thẻ RFID ban đầu

Tin tốt:

 

Công nghệ mã QR Xiangkang vào Macao sau hai năm đầu tư và so sánh.

Thẻ mã vạch vĩnh viễn Xiangkang đã được Nam Kwong Oil chính thức lựa chọn để thay thế thẻ RFID ban đầu.