Tin tức LPG-Thông báo chính thức về việc yêu cầu nền tảng quy định về chiết nạp và phân phối khí đóng chai-3

November 23, 2020

tin tức mới nhất của công ty về Tin tức LPG-Thông báo chính thức về việc yêu cầu nền tảng quy định về chiết nạp và phân phối khí đóng chai-3

3. Ký hợp đồng cung cấp khí. Doanh nghiệp cung cấp và người sử dụng khí phải ký hợp đồng cung cấp và tiêu thụ khí. Người sử dụng trên sàn giám sát chỉ được đăng ký hợp đồng cung cấp và tiêu thụ khí của một doanh nghiệp. Nếu hợp đồng ban đầu không bị hủy bỏ thì không thể đăng ký hợp đồng mới và người sử dụng không đăng ký hợp đồng cung cấp và tiêu thụ khí thì không thể phân phối qua nền tảng.4. Tiến hành kiểm tra an ninh hộ gia đình. Trên cơ sở đăng ký tên thật, việc kiểm tra hộ khẩu được thực hiện theo đúng quy định. Đối với người sử dụng không có đủ điều kiện sử dụng gas thì không được cung cấp gas. Người dùng không được đăng ký trong kiểm tra an ninh hộ gia đình không thể được chuyển giao thông qua nền tảng.