Tin tức LPG-Thông báo chính thức về việc yêu cầu nền tảng quy định về phân phối và chiết rót khí đóng chai-6

November 23, 2020

tin tức mới nhất của công ty về Tin tức LPG-Thông báo chính thức về việc yêu cầu nền tảng quy định về phân phối và chiết rót khí đóng chai-6

6. Thiết lập hệ thống báo cáo tiền thưởng. Các cơ quan quản lý địa phương cần huy động toàn diện quần chúng, báo cáo thông tin không đổ đầy bình và các hành vi bất hợp pháp khác bằng cách quét mã hai chiều của bình và trao thưởng vật chất thích đáng.